Powered by Wikiloc

Fotos da mina de Baldrei


O Val do Medo...

O Val do Medo insírese nunha conca terciaria. Na beira setentrional da depresión de Maceda, áchase a macrofalla do Rodicio onde se producen os contactos entre as formacións de lousa e de granito de duas micas, con intrusión dos granitos na lousa.

A Mina de Baldrei é un xacemento de minerais de tipo filoniano con presenza de calcopirita, esfarelita, e pirita xunto con arsenopirita [mispíquel consonte os mineiros alemáns] en filóns de seixo. O granito ao ser fráxil por estar caolinizado (sábrego) facilitou a explotación do mineral.

Foi explotada por unha compañía xermana a ceo aberto –cun singular túnel de entrada-, maiormente nos anos 30 do século XX. É coñecida a historia da explotación das minas de Galicia polos nazis dada a súa gran importancia para o exército alemán, pois a explotación de minas de volframio alimentan a industria de guerra de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A palabra volframio procede do alemán wolf e rahm, que se traduce por “baba de lobo” debido á crenza dos mineiros medievais saxóns de que o diaño se aparecía en forma de lobo e habitaba nas profundidades das minas, corroendo a casiterita coas súas fauces babexantes.

Este metal aparecía mesturado co ácido doutro descoñecido -volframio- que actuaba corroéndoo. É un metal escaso na cortiza terrestre, encóntrase en forma de óxido e de sales en certos minerais. De cor gris aceirada, moi duro e denso, ten o punto de fusión máis elevado de tódolos metais e o punto de ebulición máis alto de tódolos elementos coñecidos. Úsase nos filamentos das lámpadas incandescentes, en electrodos non consumibles de soldaduras, en resistencias eléctricas e, aliado co aceiro, na fabricación de aceiros especiais.

Baldrei foi a primeira vila no val de Maceda que tivo electricidade debido á explotación de minas de volframio. Así, no ano 1931 todos os veciños que querían e podían instalábana. Algo máis ao norte, preto do cumio do monte Meda, agroma un extenso e potente filón de seixo puro con abondosas cristalizacións que se pode ver nunha canteira abandonada na que se explotou parte dese filón. Esta canteira e a Mina de Baldrei hoxe atópanse abandonadas e cercadas para evitar accidentes. Porén, son lugares de enorme interese xeolóxico e paisaxístico.

El Valle del Medo...

El Valle del Medo se encuentra en una cuenca terciaria. En la orilla septentrional de la depresión de Maceda, se halla la macrofalla del Rodicio donde se producen los contactos entre las formaciones de pizarra y de granito de dos micas, con intrusión de los granitos en la pizarra.

La Mina de Baldrei es un yacimiento de minerales de tipo filoniano con presencia de calcopirita, esfarelita, y pirita junto con arsenopirita [mispíquel según los mineros alemanes] en filones de cuarzo. El granito al ser frágil por estar caolinizado (jabre/sábrego) facilitó la explotación del mineral.

Fue explotada, por una compañía germana, a cielo abierto -con un singular túnel de entrada-, principalmente en los años 30 del siglo XX. Es conocida la historia de la explotación de las minas de Galicia por los nazis dada su gran importancia para el ejército alemán, pues la explotación de minas de volframio alimentan la industria de guerra de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra volframio procede del alemán wolf y rahm, que se traduce por “baba de lobo” debido a la creencia de los mineros medievales sajones de que el diablo se aparecía en forma de lobo y habitaba en las profundidades de las minas, consumiendo la casiterita con sus fauces babeantes.

Este metal aparecía mezclado con el ácido de otro desconocido -volframio- que actuaba consumiéndolo. Es un metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en forma de óxido y de sales en ciertos minerales. De color gris acerado, muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos. Se usa en los filamentos de las lámparas incandescentes, en electrodos no consumibles de soldaduras, en resistencias eléctricas y, aleado con el acero, en la fabricación de aceros especiales.

Baldrei fue la primera villa en el valle de Maceda que tuvo electricidad debido a la explotación de minas de volframio. Así, en el año 1931 todos los vecinos que querían y podían la instalaban. Algo más al norte, cerca de la cumbre del monte Meda, brota un extenso y potente filón de cuarzo puro con abundantes cristalizaciones, que se puede ver en una cantera abandonada en la que se explotó parte de ese filón. Esta cantera y la Mina de Baldrei en la actualidad se encuentran abandonadas y cercadas para evitar accidentes. Sin embargo, son lugares de enorme interés geológico y paisajístico.